Countable and uncountable nouns Sayılabilen ve sayılamayan isimler

Sayılabilen isimlerin tekilleri ‘a’,’an’ tanımlayıcılarından birisini alır ve çoğul olabilir.

For example:

I bought an apple Bir elma satın aldım
I bought some apples Birkaç elma satın aldım
Countable nouns

A dog Bir köpek, You can count dogs Köpekleri saya-bilirsiniz.

How many dogs are there?Kaç köpek var? There's one dog Bir köpek var.

An apple Bir elma, You can count apples Elmaları sayabilirsiniz

How many apples are there? Kaç elma var?
There are two apples İki elma var.

A car Bir araba. You can count cars Arabaları saya-bilirsiniz

How many cars are there? Kaç araba var?
There are three cars Üç araba var
An umbrella Bir şemsiye, You can count umbrellas Şemsiyeleri saya-bilirsiniz.
How many umbrellas are there? Kaç şemsiye var?
There are four umbrellas.Dört şemsiye var.

A glass Bir bardak.You can count glasses Bardakları saya-bilirsiniz

How many glasses are there?Kaç bardak var?
There are five glasses Beş bardak var.
Uncountable nouns do not take an article and do not have a plural form.Sayılamayan isimler tanımlayıcı almazlar ve çoğul şekilleri yoktur