ingilizce özel ders istanbul

Kanımca, öğrenim sürecinde en önemli etmen, öğrencinin aktif olmasıdır. Bu aktiflik (bilişsel anlamda) ne kadar karmaşık (karışık değil:) bir düzeyde gerçekleştirilirse sonuç o denli etkili olacaktır. Dil öğrenimi de temelde altı farklı düzeyde gerçekleştirilen bir öğrenme eylemidir: Mantık (gramer); reading (okuma), writing (yazma); listening (dinleme), speaking (konuşma) ve bunlarla aynı paralelde ilerleyen vocabulary (kelime öğrenimi). Kısacası, gerçekten de karmaşık düzeyde bir öğrenmedir (yalnızca test çözdürmek yoluyla dil seviyenizi ölçen bir sınava hazırlanmıyorsanız tabi:). Bu faktör özel dersin, toplu halde yapılan öğretimlerden çok çok daha etkili olmasının nedenlerindendir. İngilizce özel ders, daha doğrusu "özel ders" söz konusu olduğunda öğretmen, öğrencisini bu anlamda, en üst düzeyde yönlendirebilme olanağına sahiptir.

İngilizce öğrenmek de başka herhangi bir şeyi öğrenmek gibi "özne (öğrenci[ler])" ve "nesne (öğrenilen)" arasında gerçekleşmektedir. Bu anlamda, öğrencinin bireysel farklılıkları çok büyük önem taşımaktadır. Dil öğrenimi sırasında, öğretmenin kesinlikle göz önünde bulundurması gereken noktalardan biri de doğal olarak budur ve özel ders bunu başarabilmeyi çok büyük bir ölçüde kolaylaştıracaktır. Bu noktada, söz konusu öğretmenin (apayrı bir deneyim olarak) "özel ders" deneyimi ve özel ders ile ne şekilde ilgilendiği de büyük önem taşımaktadır (ek ders olarak mı yapmakta, hobi olarak mı, harçlığını çıkarmak için mi [öğrenciler için:)] vs.). Hoca arayışında bu iki faktöre kesinlikle çok dikkat edilmelidir: özel ders tecrübesi, özel dersle ne şekilde ilgilenildiği...

İngilizce'yi tam anlamıyla (5 düzeyini birden) öğrenmek isteyenler bunun şipşak gerçekleşmeyecek bir iş olmayıp uzun vadeli ama aynı şekilde de ömür boyu meyvelerini verecek bir yatırım olduğunu göreceklerdir. Bu bağlamda, zaman emek ve para kaybetmek istemiyorlarsa hangi kaynaktan ders almayı düşünüyorlarsa o kaynağı, "tarafsız" kanallardan araştırmalıdırlar. Örneğin, söz konusu kaynak, bir dil okulu ise okulla ilgili internetten forumlar taranabilir, sikayetvar.com gibi sitelerden "firma", "kategori" vs. gibi başlıklardaki yorumlar okunabilir, yorumda bulunmuş kişilerle irtibat kurarsanız eminim ki yardımcı olmak isteyeceklerdir, mümkünse okula uzun süre devam etmiş birkaç öğrenci ile görüşülebilir... Ya da ilgili kaynak tek bir öğretmen ise yine benzeri araştırmalar yapmanın yanısıra hocanın dil ile ilgili göstermiş olduğu performans her yönüyle değerlendirilmelidir (bu durumda, her şeyin bir tek öğretmene bağlı olacağı unutulmamalıdır). Bir ilginç not da, ilgili kaynağın, "ders saati"nin kaç dakikayı kapsadığına dikkat edin. "1 ders saati" 40 dk.'dan 60 dk.'ya farklılık gösterebilmektedir ki bu da büyük bir ücret farkı demektir. Son olarak unutmayın ki dil öğretimi konusunda ülkemiz (her ne sebeple olursa olsun, bakınız), malesef, oldukça başarısızdır; ilkokul düzeyinden başlayın en üst düzeye kadar durum yıllardır bu. Bu nedenle araştırdığınız isim kim (ya da ne) olursa olsun ciddi bir şekilde araştırın; zaman, emek ve paranızı doğru şekilde değerlendirin ve yıllarınızı ve motivasyonunuzu kaybetme riskine girmeyin.

İkinci olarak, dil öğrenimi sürecinde kılavuzluğun önemi hepimizin malumudur. Günümüzde, örneğin, internet denen bilgi denizinde, İngilizce ile ilgili de sayısız kaynak bulabilirsiniz ama kılavuzluk olmaksızın bu kaynakların içinde ancak "kaybolunur". Kılavuzluğun en etkilisi ise öğretmeninizin sizi en iyi bir şekilde tanıma fırsatı bulduğu, soru ve taleplerinize anında tepki alabildiğiniz, eksiklik ve çekincelerinizi anında giderebildiğiniz ve etkili ve hızlı bir şekilde kendinizi geliştirebildiğiniz, bire bir eğitim-öğretim kılavuzluğudur.

Ayrıca, özel dersin sağladığı rahatlık ve imkanlar da cabasıdır. Kendi evinizde veya bir çalışma ortamı, home-office vs. olarak tasarlanmış öğretmenin evinde, size en uygun vakitte ders görmek; dersleri kaçırmak, dersten kopmak, diğer öğrencilerle mevcut olan dil seviyesi farkı dolayısıyla geride kalmak vd. gibi olasılıkların olmadığı bir öğrenme süreci (hele hele de iş hayatındaki insanlar açısından) başlı başına bir farktır. Yine bu bağlamda, işininizde ya da okulunuzda ilginizi çeken konuları derste her yönüyle tartışabilirsiniz ama özel ders dışında, bu pek de mümkün değildir ki bu durum, motivasyonunuz açısından da büyük önem taşımaktadır.

Bir diğer nokta, özel derste program (her şeyiyle) size göre işler (en azından benim programımda böyle!); siz programa göre kendinizi ayarlamazsınız. Her türlü talebiniz dikkate alınır. Öğrenme süreci açısından düşünüldüğünde de bu, sinerjinin ta kendisidir. Ne çok yavaş kalıp paslanırsınız ne de çok hızlı gidip yaşlanırsınız!

Bir şeyi en iyi öğrenmenin yolu muhakkak ki işinin ehlinden öğrenmek ve birebir size özel öğretilerek öğrenmekten geçer. Bu bir şeyi iyi bir şekilde öğrenmek istiyorsak özel ders kaçınılmaz bir çözüm haline gelmektedir. Kim ne kadar sınıf ortamında da ders veya dil öğrenilebilir dese de unutmaması ve kabul etmesi gerektiği bir şey vardır o da şudur; özel ders ile öğrenilebilecek hiçbir şey başka yerde özel derste öğrenilebileceği gibi öğrenilemez. Bu durumu bilim bile ispatlamıştır; birebir öğrenmenin öğrenme algılamasıyla, toplu halde öğrenmenin öğrenme algılaması arasında büyük fark olduğu bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmış durumdadır. Ayrıca anadilden başka bir dil öğrenmek isteyenlerin en iyi sonucu alabilmeleri için neredeyse özel ders şarttır.

Özel ders ile öğrenilen ana dil haricindeki tercih edilen dil; hepinizin de bilebileceği gibi İngilizcedir. Dolayısıyla İngilizce özel ders, özel dersler arasındaki en çok rağbet edilen dil özel dersidir.

İngilizce özel ders ile beraber dünyada en çok kullanılan dili öğrenmiş olmakla kalmayacaksınız ; kültür dünyanızda yepyeni bir sayfa açmış olacaksınız. Böylelikle hayat kaliteniz artacak ve kendinize hatta dünyaya daha fazla değer vermiş olacaksınız.

İngilizce özel ders alınırken dikkat edilmesi gereken kurallar?

İngilizce özel ders alırken dikkat etmeniz gereken altın kuralla bellidir aslında. O altın kural; işinin ehli olan, öğrendiğini en iyi şekilde özel ders verdiği kişiye öğretebilen bir öğretmen bulmak. Bu işinin ehli olan öğretmenle beraber İngilizce özel dersten en güzel verimi alacak ve İngilizceyi olması gereken en iyi şekilde öğreneceksiniz. Unutmayın İngilizce dünya’nın ana dilidir. Dünya ile irtibatta olmak ve kendinize yeni sayfalar açmak istiyorsanız çok geçmeden İngilizce özel ders alın.Neden özel ders?


özel ders günümüz eğitim sistemimizin kaçınılmaz olgularındandır. Evlatlarımızı at yarışçısı gibi yetiştiren bir eğitim sisteminde başarılı olmak yetmiyor; başarı ötesine ulaşmak gerekiyor. Bunun yolarından biri de özel derstir. Tabi dershanelerde başarıya götüren yollardan biridir; ama bizim aradığımız başarı ötesidir. Dershanelerde çoklu eğitim yapıldığı ve de oraya gönül eğlendirmeye gelenlerin varlığı göz önüne alınırsa hedefine ulaşmak isteyen öğrencinin oradan faydalanma oranı düşecektir. Bu durumda tek çıkış yolu özel derstir. Sakin bir ortamda, birebir yapılan eğitimin faydası da asla yadsınamaz. Dershaneye gitme yaşının 4.ve 5. sınıflara kadar düştüğü hesaplanırsa özel dersin kaçınılmaz olduğu bir kez daha ortaya çıkar.
Her durumda fedakârlık yapan aile özel ders konusunda da fedakârlıktan kaçınmamaktadır. Zaten eğitimin bilincinde olan bir aile dershane ile kesinlikle yetinmeyecektir. Çünkü aklın yolu birdir; her şeyin temeli de eğitimdir.
Velhasıl özel ders, var olmanın anahtarıdır.