ingilizce günler ve aylar

Günler/Days                Okunuşları       Türkçesi
Monday                        (Mandey)           Pazartesi
Tuesday                       (Tüuzdey)          Salı
Wednesday                  (Venzdey)         Çarşamba
Thursday                      (Thörsdey)         Perşembe
Friday                           (Fraydey)          Cuma
Saturday                       (Seturdey)         Cumartesi
Sunday                         (Sandey)           Pazar

Aylar/Months
January                        (Cenuery)         Ocak
February                       (Februeri)         Şubat
March                           (Març)             Mart
April                             (Eprıl)              Nisan
May                             (Mey)               Mayıs
June                             (Cüun)             Haziran
July                              (Culay)            Temmuz
August                         (Oğgıst)            Ağustos
September                    (Septemba)      Eylül
October                        (Oktoba)           Ekim
November                     (Novemba)        Kasım
December                     (Dısemba)        Aralık

Mevsimler/Seasons
Spring                          (Spring)            İlkbahar
Summer                       (Sama)             Yaz
Autumn                        (Oğtımn)           Sonbahar
Winter                          (Vinta)              Kış