ingilizce en çok kullanılan 1000 kelime

abbreviation: kısaltma
• ability: beceri
• able: becerikli
• about: hakkında
• above: üstünde, -den yukarı
• abroad: yurtdışına
• absence: yokluk
• absent: dalgın
• accept: kabul etmek
• acceptable: kabul edilebilir
• accident: kaza
• accidental: kaza ile olan
• according: e göre
• account: hesap
• achive: başarmak
• achivement: başarı
• acid: asit
• across. karşıda
• act: davranmak
• action: olay
• active: aktif
• activity: aktivite
• actor,actress: aktör, aktris
• actual: gerçek
• actually: aslında, gerçekten
• add: eklemek
• addition: eklenti
• additional: ilave
• address: adres
• adjective: sıfat
• admiration: taktir hayranlık
• admire: hayran olmak
• admit: içeri almak,kabul etmek