ain't

değil, yok anlamında kullanılır
amn't, aren't, isn't haven't anlamina gelir
she ain't gonna come gibi

'ain't' eski ingilizcede geçer. günümüzdeki karşılığı ise 'aren't'